PËRSHKRIMI TEKNIK

DYER TË HYRJES

(Të blinduara)
  • Dyer të hyrjes të sigurisë së lartë me mbyllje të shumëfishtë me dy palë mbyllje. ,
  • Dimensioni: 90x202cm.
  • Dera dhe korniza janë nga metali me gjerësi deri 29cm.
  • Mundësia e hapjes për siguri vetëm 15 shkallë.
  • Elementet përcjellëse: menteshat (varëset), cilindrat me çelësa, dorëzat për hapje dhe bulonat për montim.
  • Certifikatat e kaluara: ISO9001:2000 / GB17565-1998 / CNACL / CSM.